Category: Info Terbaru

Masukan Perbaikan Buku

Om Swastyastu, Tabe Selamat Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang, Mejuah Juah Kita Kerina, Namaste, Tabek Pun, Sampurasun, Hong Hulun Basuki Langgeng, Madarinding Solanasang Kure Kure Kire Sumanga, Tabea, Ewako, Rahayu. Yth. Bapak/Ibu Guru Agama Hindu Hebat di seluruh Indonesia. Bersama ini kami Pengurus Pusat Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa) memohon masukan, kritik, saran […]